Please update your Flash Player to view content.
Print
PDF

Apa Itu "Keluarga"??

Written by Arab-Families.com on .

img_2194_aqzaaa.jpg

img_2219_aqzaaaaa.jpg

Keluarga....
Keluarga adalah tempat dimana kita dapat merasakan berbagai cinta. Cinta pada ayah, ibu, adik, kakak, nenek, suami, anak-anak dan cinta kepada seluruh anggota keluarga kita yang lainnya.

Keluarga yang damai dan sejahtera adalah idaman bagi setiap manusia. Di situlah awal pondasi bagi sebuah negara, kerana kita dapat melihat bagaimana kondisi suatu negara dari sebuah keluarga.

 

img_2213_aqzaaa.jpg

img_2248_aqzaaaaa.jpg

Dalam dunia pendidikan orang tua tentunya sangat besar. Rata-rata seorang anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, maka di sinilah tugas pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada ayah dan ibu. Sejauh mana mereka melihat bakat yang dimiliki anaknya, maka disinilah mereka dapat mencetak ke arah mana anak ini fokus di bidangnya. Sehingga besar nanti, seorang anak dapat menyumbangkan hasil karya untuk bangsa dan negara.

 

img_2254_aqzaaaa.jpg


Seorang istri yang baik, yang boleh mengatur keluarga bukanlah tidak mungkin menjadi tulang punggung bangsa ini. Dengan tidak meminta yang macam-macam di luar kemampuan seorang suami, maka di sana tidak ada pula peluang bagi sang suami untuk melakukan tindakan korupsi di tempat ia bekerja.

 

img_2235_aqzaaaa.jpg

Lagi-lagi peran sebuah keluarga sangat besar bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Cinta yang tumbuh di dalamnya akan menyebar luas hingga menciptakan negara ini aman damai dan sentosa. Maka jagalah keutuhan keluarga, tanamkan di dalamnya cinta hingga setiap kita dapat menyebarkan benihnya dalam setiap aktifitas di manapun kita berada.

 

img_2243_aqzaaaaaa.jpg

Keluarga...
Ya, maka carilah pasangan hidup betul-betul kawan, karena dari situlah kalian akan membangun pondasi sebuah keluarga. Mulailah membangunnya cinta dan niat ikhlas dan tulus suci untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.